Internetowy serwis informacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu 2017-10-24
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Udzielane świadczenia
      Karta Dużej Rodziny
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Akty prawne
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      O nas w prasie
      Zespół Interdyscyplinarny
      DDPS w Rawiczu
      ŚDS w Rawiczu
      Projekty i dofinsnaowania
      Centrum Wolontariatu
      Przetargi i zapytania ofertowe
      Plan zamówień publicznych
      Praca w MGOPS
      Rejony socjalne
      Kontakt

Obsługa osób głuchoniemych i niedosłyszących
Obsługa osób głuchoniemych
i niedosłyszących

Październik 2017
  Aktualności

KOMUNIKAT W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

28 lipca 2017 r.

Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych można składać od dnia 1 sierpnia 2017r. w wersji papierowej w siedzibie M-GOPS, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub w formie elektronicznej poprzez:
• Portal Emp@tia – empatia.mrpips.gov.pl (wymagany Profil Zaufany lub podpis elektroniczny);
• ePUAP – epuap.gov.pl (wymagany Profil Zaufany lub podpis elektroniczny).
Wnioski są dostępne w wersji elektronicznej (PDF) na stronach MRPiPS http://www.mpips.gov.pl/ oraz na stronie internetowej M-GOPS www.ops.rawicz.pl.

Wnioski w wersji papierowej można również pobrać w siedzibie Ośrodka. Sekcja świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: Poniedziałek 8:00 – 16:00, środę od 7:00 do 18:00 w pozostałe dni tygodnia od 7:00 do 15:00. Biuro obsługi klienta: I piętro p.208. Szczegółowe informacje dotyczące świadczeń rodzinnych są dostępne w specjalnej zakładce na stronie internetowej www.ops.rawicz.pl. Wnioski o świadczenia rodzinne są bezpłatne, za ich pobranie i złożenie nie ma opłat. W załączeniu - Zestawienie terminów wnioskowania i wydawania decyzji na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy

załączniki:

1) Zestawienie terminów wnioskowania i wydawania decyzji na nowy okres zasiłkowyXVI Gminny Dzień Seniora

19 października 2017 r.

Burmistrz Gminy Rawicz, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu, Dyrektor Domu Kultury w Rawiczu, mają zaszczyt zaprosić na uroczystość w ramach obchodów XVI Gminnego Dnia Seniora pod nazwą "Wszystko się może zdarzyć...". Szczegóły na załączonym plakacie.

załączniki:

1) PLAKATGrupowe i indywidualne zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego

17 października 2017 r.


W okresie od 02.10.2017r. do 06.10.10.2017r. dla 15 uczestników/uczestniczek projektu „Postaw na TAK!” – II edycja projektu odbyły się grupowe i indywidualne zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. Program zajęć grupowego doradztwa zawodowego obejmował m.in. zagadnienia z zakresu: aktywnych metod poszukiwania pracy, tworzenia dokumentów aplikacyjnych, zasad autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Program zajęć indywidualnego doradztwa obejmował m.in. bilansowanie kompetencji zawodowych uczestników, stworzenie IPD, w którym określona została ścieżkę rozwoju zawodowego uczestnika/uczestniczki projektu pod kątem kursu zawodowego. Uczestnicy projektu otrzymali materiały szkoleniowe i mieli zapewnione wyżywienie podczas grupowego doradztwa zawodowego. W czasie trwania zajęć, zostały również zorganizowane zajęcia dla dzieci uczestników projektu. Zajęcia odbyły się w ramach realizacji projektu „Postaw na TAK” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe

Dołączona galeria:

przejdź do galerii
Ruszyła III edycja Konkursu „Działania godne uwagi”

09 października 2017 r.

Ruszyła III edycja Konkursu „Działania godne uwagi” mającego na celu wyłonienie najciekawszych inicjatyw realizowanych przez wielkopolskie organizacje i grupy nieformalne na rzecz mieszkańców Wielkopolski. Podziel się działaniami godnymi uwagi! Stowarzyszenie Centrum PISOP zaprasza do udziału w Konkursie pn.: „Działania Godne Uwagi”. Celem Konkursu jest upowszechnienie działań zrealizowanych przez wielkopolskie¬¬ organizacje oraz grupy nieformalne na rzecz mieszkańców. Na zwycięzców czekają nagrody! Więcej informacji na temat konkursu w załączeniu...

załączniki:

1) III edycja Konkursu „Działania godne uwagi”Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu POSTAW NA TAK

29 września 2017 r.


Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu „POSTAW NA TAK” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

załączniki:

1) Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu POSTAW NA TAKBezpłatne badania mammograficzne

26 września 2017 r.

Masz 50-69 lat? Zrobiłaś już mammografię? Niespełna 40% uprawionych Polek zgłosiło się do tej pory na badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Badanie jest bezpłatne, refundowane kobietom w wieku 50 – 69 lat co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia ( lub co 12 miesięcy, jeżeli w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie. „Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – mówi dr Małgorzata Cymerman z LUX MED Diagnostyka – Zachęcamy panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek.” Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju, wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.

Bezpłatne badania mammograficzne w mammobusach odbędą się:
- Rawicz – 18 października przy Domy Kultury, ul. Targowa 1
- Miejska Górka – 18 października na parkingu przy Ośrodku Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej, ul. Jana Pawła II

Prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty.

LUX MED Diagnostyka, Region Mammografia, ul.Nocznickiego 8a, 81-454 Gdynia
tel. 607 931 133 e: anna.niemirska@luxmed.pl

załączniki:

1) Plakat 1
2) Plakat 2Druga Inicjatywa lokalna w ramach projektu POSTAW NA TAK

18 września 2017 r.


16 września odbyła się druga Inicjatywa lokalna w ramach projektu Postaw na Tak, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach inicjatywy Kluby Aktywności Lokalnej zrealizowały działanie pod nazwą "Miasto i wieś będzie wspólnie pyrę jeść", podczas którego zaproponowano społeczności lokalnej szereg działań animacyjno-integrujących, odbywających się równocześnie w Rawiczu i Łaszczynie.
Kluby Aktywności Lokalnej nawiązały szeroko zakrojoną współpracę partnerską, m.in. z Domem Kultury, Policją, grupami nieformalnymi (w tym KGW, OSP), Partnerstwem na Rzecz Rozwoju Lokalnego Gminy Rawicz, lokalnymi przedsiębiorcami czy jednostkami samorządowymi.
Organizatorzy zapewnili uczestnikom m.in. bezpłatny poczęstunek, atrakcje i animacje dla dzieci czy warsztaty rękodzieła. Swoje dokonania artystyczne zaprezentowały przedszkola, szkoły czy Środowiskowy Dom Samopomocy w Rawiczu.
W Łaszczynie niewątpliwie największą atrakcją było rozegranie Turnieju Wsi. Podsumowaniem inicjatywy były koncerty artystyczne, w Rawiczu wystąpił zespół Casandra, w Łaszczynie biesiadę poprowadził zespół Trzy Dęby. Łącznie w spotkaniach udział wzięło ok. 500 osób.
Inicjatywa zrealizowana została przez Kluby Aktywności Lokalnej z Osiedla Stare Miasto, Sarnowy, Sierakowa oraz Konarzewa. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020.

Dołączona galeria:

przejdź do galerii
Nabór na szkolenia dla osób bezrobotnych - PUP

15 września 2017 r.

Nabór na szkolenia dla osób bezrobotnych - do pobrania w załączeniu.

załączniki:

1) Nabór na szkolenia dla osób bezrobotnych - PUPII Inicjatywa lokalna w ramach projektu POSTAW NA TAK

14 września 2017 r.


Kluby Aktywności Lokalnej, działające w ramach projektu, zapraszają do aktywnego udziału w wydarzeniu pod nazwą "Miasto i wieś będzie wspólnie pyrę jeść" w dniu 16 września 2017r.
Szczegóły na plakacie.

załączniki:

1) plakatRekrutacja uczestników do udziału w projekcie konkursowym pn. Postaw na TAK!

01 września 2017 r.


Rozpoczęła się rekrutacja II edycji uczestników do udziału w projekcie konkursowym pn. „Postaw na TAK!”, skierowanym do 15 osób będących klientami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe.

Rekrutacja prowadzona jest na terenie Gminy Rawicz przez pracowników socjalnych MGOPS w Rawiczu.

Rekrutacja główna prowadzona będzie:
- od 01.09.2017r. do 30.09.2017r.

Dopuszcza się możliwość prowadzenia rekrutacji uzupełniającej, bądź zakwalifikowania w trakcie realizacji projektu osób z listy rezerwowej. Sytuacja ta dotyczy przypadku rezygnacji z udziału w projekcie lub wcześniejszego zakończenia udziału w projekcie;
Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie do momentu wykorzystania limitu miejsc.
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego

29 sierpnia 2017 r.

W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Generała Grota Roweckiego 4a, od 1 do 15 września danego roku szkolnego w godz.: pn.: 8.00-16.00, wt.-pt.: 7.00-15.00 (szkoły podstawowe, ponadpodstawowe) oraz do 15 października danego roku szkolnego (słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych). W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie tego terminu.
KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

28 lipca 2017 r.

W załączeniu - Zestawienie terminów wnioskowania i wydawania decyzji na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy.

załączniki:

1) Zestawienie terminów wnioskowania i wydawania decyzji na nowy okres zasiłkowyKOMUNIKAT W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

28 lipca 2017 r.

W załączeniu Zestawienie terminów wnioskowania i wydawania decyzji na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy.

załączniki:

1) Zestawienie terminów wnioskowania i wydawania decyzji na nowy okres zasiłkowyWnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres zasiłkowy

26 lipca 2017 r.

Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2017r. przyjmujemy wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres zasiłkowy. Wnioski można pobrać w siedzibie tut. Ośrodka lub ze strony internetowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu Menu: Druki>> Świadczenie wychowawcze.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy

26 lipca 2017 r.

Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2017r. przyjmujemy wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy. Wnioski można pobrać w siedzibie tut. Ośrodka lub ze strony internetowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu Menu: Druki>> Fundusz alimentacyjny.
Program Rodzina 500 Plus i Fundusz Alimentacyjny

21 lipca 2017 r.

Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ oraz fundusz alimentacyjny można składać od dnia 1 sierpnia 2017r. w wersji papierowej w siedzibie M-GOPS lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Wnioski o świadczenia wychowawcze 500+ można składać również w wersji elektronicznej, za pomocą bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl) oraz za pośrednictwem ePUAP.


Obecnie w związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nie ma jeszcze nowych formularzy wniosków, które będą obowiązywały od dnia 1 sierpnia 2017 roku.

Wnioski będą dostępne w wersji elektronicznej (PDF) na stronach MRPiPS http://www.mpips.gov.pl/ oraz na stronach internetowych M-GOPS www.ops.rawicz.pl

Wnioski w wersji papierowej będzie można pobrać w siedzibie Ośrodka.

Sekcja świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek 8:00 – 16:00, środę od 7:00 do 18:00 w pozostałe dni tygodnia od 7:00 do 15:00

Biuro obsługi klienta: I piętro p.208

Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia wychowawczego w ramach Programu

Rodzina 500+ oraz funduszu alimentacyjnego są dostępne w specjalnej zakładce na stronie internetowej www.ops.rawicz.pl.

Wnioski o świadczenie wychowawcze oraz fundusz alimentacyjny są bezpłatne, za ich pobranie i złożenie nie ma opłat.
Kursy w ramach projektu POSTAW NA TAK

19 lipca 2017 r.

W miesiącu maju, czerwcu i lipcu 2017r. uczestnicy projektu „Postaw na TAK!” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyli w kursie:
- prawo jazdy kat. B - 7 osób
- prawo jazdy kat. C+E - 1 osoba
- prawo jazdy kat. C - 1 osoba

W najbliższym czasie uczestnicy projektu przystąpią do egzaminów teoretycznych i praktycznych na prawo jazdy.

Dołączona galeria:

przejdź do galerii
Kursy w ramach projektu POSTAW NA TAK

07 lipca 2017 r.

W miesiącu czerwcu i lipcu 2017r. uczestnicy projektu „Postaw na TAK!” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyli w kursie: opiekun osób starszych – 2 osoby

Uczestnicy projektu ukończyli kurs zawodowy i otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobycie nowych kwalifikacji.

Dołączona galeria:

przejdź do galerii
Rajd rowerowy

04 lipca 2017 r.

Partnerstwo lokalne na Rzecz Rozwoju Lokalnego Gminy Rawicz zaprasza na Partnerski Rajd Rowerowy, który odbędzie się dnia 9 lipca 2017r. Start z Dąbrówki o godz. 13.00. W załączeniu PLAKAT.

załączniki:

1) Rajd rowerowyKurs operatora koparkoładowarki w ramach projektu POSTAW NA TAK

27 czerwca 2017 r.

W okresie od 19.05.2017r. do 18.06.2017r. jeden z uczestników projektu „Postaw na TAK!” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczył w kursie: Operator Koparkoładowarki Klasa III . Uczestnik projektu ukończył kurs i otrzymał pozytywny wynik sprawdzianu na uprawnienia operatora KOPARKOŁADOWARKI KL. III

Dołączona galeria:

przejdź do galerii
Rekrutacja do projektu SIŁA TO RODZINA

16 czerwca 2017 r.

Trwa rekrutacja do projektu „ Siła to rodzina”, który dofinansowany jest ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Celem projektu jest zwiększenie integracji i poprawienie wzajemnych relacji rodzinnych 15 rodzin z Gminy Rawicz.

Czas realizacji projektu: od 12.06.2017 do 14.07.2017

W ramach projektu m.in.:
- warsztat plastyczny: „ Siła to rodzina- moja rodzina”
- warsztaty sportowy: „ W zdrowym ciele, zdrowy duch”
- warsztat: bezpieczeństwo i profilaktyka
- PIKNIK: SIŁA TO RODZINA

Kontakt: 65 546 70 42, 511 770 935
REKRUTACJA TRWA

Liczba miejsc ograniczona!!!!

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Inicjatywa lokalna w ramach projektu POSTAW NA TAK

14 czerwca 2017 r.

W dniu 11.06.2017r. w ramach realizacji Projektu "Postaw na TAK!" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego odbyła się pierwsza z zaplanowanych Inicjatyw Lokalnych.

Trzy Kluby Aktywności Lokalnej (KAL Stare Miasto, KAL Sarnówka, KAL Konarzewo) postanowiły zorganizować dla mieszkańców Gminy Rawicz festyn rodzinny pod nazwą Mamo! Tato! Witamy Lato. Kwieciste powitanie lata. Organizatorzy przygotowali szereg działań (m.in. warsztaty artystyczne, działania z animatorem, zabawy z nagrodami, bezpłatne dmuchańce, mały jarmark rękodzielniczy), które nastawione były na wzmocnienie integracji społeczności lokalnej. Do udziału w festynie zaproszeni zostali wszyscy mieszkańcy, w tym osoby starsze oraz niepełnosprawne. W imprezie udział wzięło ok. 200 mieszkańców Gminy Rawicz.

Partnerami w wydarzeniu był Dom Kultury w Rawiczu, Lokalne Centrum Wolontariatu w Rawiczu, wolontariuszki z Łaszczyna „Dziewczyny z drużyny” oraz Środowiskowy Dom Samopomocy z Rawicza.

Dołączona galeria:

przejdź do galerii
Kursy w ramach projektu POSTAW NA TAK

14 czerwca 2017 r.

W miesiącu czerwcu 2017r. uczestnicy projektu „Postaw na TAK!” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyli w kursie:
- księgowość komputerowa z elementami kadr i płac - 3 osoby
- obsługa kas fiskalnych i terminalu kart płatniczych+ obsługa klienta - 7 osób.

Uczestnicy projektu ukończyli kursy zawodowe i otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobycie nowych kwalifikacji.

Dołączona galeria:

przejdź do galerii
DNIA 16 CZERWCA MGOPS W RAWICZU BĘDZIE NIECZYNNY

06 czerwca 2017 r.

Informujemy Państwa, że w dn. 16 czerwca b.r. M-GOPS w Rawiczu będzie nieczynny.
Ankieta badania zadowolenia klienta - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu

01 czerwca 2017 r.

Szanowni Państwo, ankietę kierujemy do klientów pomocy społecznej. Zebrane dane pozwolą poprawić jakość obsługi klienta w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu. Proszę o anonimowe wypełnienie ankiety i złożenie w terminie do 31.08.2017 roku w:

-skrzynce znajdującej się w Miejsko -Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
-skrzynce Urzędowej zlokalizowanej na Rynku (przed sklepem Rossmann)
-skrzynce w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz (ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21).

Ankieta dostępna jest w siedzibie Ośrodka, Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz, a także na stronach internetowych www.ops.rawicz.pl oraz www.rawicz.pl.

załączniki:

1) Ankieta badania zadowolenia klienta - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w RawiczuHarmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu POSTAW NA TAK

01 czerwca 2017 r.

Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu „POSTAW NA TAK” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

załączniki:

1) Harmonogram KURS KASY FISKLANEJ
2) Harmonogram KURS KSIĘGOWOŚCI
3) Harmonogram KURS OPIEKUNAPiknik w ramach realizacji Projektu POSTAW NA TAK

29 maj 2017 r.

W dniu 29.05.2017r. w ramach realizacji Projektu „Postaw na TAK!” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dla uczestników projektu i osób z ich otoczenia został zorganizowany piknik. W pikniku uczestniczyła również Dyrekcja i pracownicy MGOPS w Rawiczu. Podczas pikniku odbywały się zabawy integracyjne i animacje dla dzieci prowadzone przez pedagoga. Uczestnicy pikniku wspólnie smażyli kiełbaski i integrowali się.

Dołączona galeria:

przejdź do galerii
Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu POSTAW NA TAK

24 maj 2017 r.

Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu „POSTAW NA TAK” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dla I grupy uczestników projektu.

załączniki:

1) HarmonogramInicjatywa lokalna w ramach projektu POSTAW NA TAK

23 maj 2017 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w inicjatywie lokalnej w ramach projektu POSTAW NA TAK

załączniki:

1) PLAKAT
   Zobacz także: Aktualności - archiwum (37-266 z 266)
projekt postaw na tak

projekt postaw na tak

rodzina 500+

Get Adobe Flash player 
   


   
 

 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, ul. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz, tel. (65)545-40-37

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji