Internetowy serwis informacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu 2018-08-22
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Udzielane świadczenia
      Karta Dużej Rodziny
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Akty prawne
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      O nas w prasie
      Zespół Interdyscyplinarny
      DDPS w Rawiczu
      ŚDS w Rawiczu
      Projekty i dofinsnaowania
      Centrum Wolontariatu
      Punkt Wsparcia Seniora
      Przetargi i zapytania ofertowe
      Plan zamówień publicznych
      Praca w MGOPS
      Rejony socjalne
      RODO
      Kontakt

Obsługa osób głuchoniemych i niedosłyszących
Obsługa osób głuchoniemych
i niedosłyszących

Sierpień 2018
  Przetargi i zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MGOPS.I.321.ZO.6.2018

17 lipca 2018 r.

Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczeń w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu

załączniki:

1) zapytanie ofertowe
2) załącznik nr 1 - formularz oferty
3) załącznik nr 2 - przedmiar
4) Zawiadomienie o wyborze oferty (zam.2018-08-03)ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MGOPS.I.321.ZO.5.2018

12 lipca 2018 r.

Zapytanie ofertowe - dożywianie uczniów z terenu Gminy Rawicz

załączniki:

1) Zapytanie ofertowe
2) Specyfikacja zamówienia
3) Formularz oferty
4) Formularz oświadczenia
5) Wzór umowy
6) Zawiadomienie o wyborze oferty (zam. 25.07.2018r.)ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MGOPS.FE.503.27.2018

16 maj 2018 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu w ramach realizacji projektu pn. „Postaw na TAK!” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla uczestników Projektu „Postaw na TAK!”

załączniki:

1) ZAPYTANIE OFERTOWE
2) załącznik Nr 1 Formularz oferty
3) Załącznik Nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
4) Załącznik Nr 3 Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu
5) Załącznik nr 4 oświadczenie
6) Załącznik nr 5 oświadczenie o braku powiązań osobowych
7) Załącznik Nr 6 Wzór Umowy
8) Załącznik Nr 7 wzór umowy powierzenia
9) Załącznik Nr1 do umowy
10) Załącznik Nr2 do umowy
11) Załącznik Nr3 do umowy
12) Załącznik Nr4 do umowy
13) Załącznik Nr5 do umowy Ankieta ewaluacyjna
14) Zawiadomienie o wyborze oferty (zam.2018-05-29)ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MGOPS.FE.503.18.2018

30 kwietnia 2018 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu w ramach realizacji projektu pn. „Postaw na TAK!” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla uczestników Projektu „Postaw na TAK!”

załączniki:

1) ZAPYTANIE OFERTOWE
2) Formularz oferty - załącznik Nr 1
3) Załącznik Nr 1 do umowy
4) Załącznik Nr 2 do umowy
5) Załącznik Nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
6) Załącznik Nr 3 do umowy
7) Załącznik Nr 3 Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu
8) Załącznik Nr 4 do umowy
9) Załącznik nr 4 oświadczenie
10) Załącznik Nr 5 Ankieta ewaluacyjna
11) Załącznik nr 5 oświadczenie o braku powiązań osobowych
12) Załącznik Nr 6 Wzór Umowy Pakiet I
13) Załącznik Nr 6 Wzór Umowy Pakiet II
14) Załącznik Nr 7 wzór umowy powierzenia
15) Zawiadomienie o wyborze oferty (zam. 2018-05-10)ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MGOPS.FE.503.15.2018

17 kwietnia 2018 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu w ramach realizacji projektu pn. „Postaw na TAK!” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla uczestników Projektu „Postaw na TAK!”

załączniki:

1) ZAPYTANIE OFERTOWE
2) Załącznik Nr 1 do umowy
3) załącznik Nr 1 Formularz oferty
4) Załącznik Nr 2 do umowy
5) Załącznik Nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
6) Załącznik Nr 3 do umowy
7) Załącznik Nr 3 Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu
8) Załącznik Nr 4 do umowy
9) Załącznik nr 4 oświadczenie
10) Załącznik Nr 5 Ankieta ewaluacyjna
11) Załącznik nr 5 oświadczenie o braku powiązań osobowych
12) Załącznik Nr 6 Wzór Umowy Pakiet I
13) Załącznik Nr 6 Wzór Umowy Pakiet II
14) Załącznik Nr 6 Wzór Umowy Pakiet III
15) Załącznik Nr 7 wzór umowy powierzenia
16) Zawiadomienie o wyborze oferty (zam. 2018-04-26)
   Zobacz także: Przetargi i zapytania ofertowe - archiwum (6-62 z 62)
   >> Archiwum przetargów do 2009 roku
projekt postaw na tak

projekt postaw na tak

rodzina 500+

Get Adobe Flash player 
   


   
 

 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, ul. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz, tel. (65)545-40-37

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji