Internetowy serwis informacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu 2018-01-21
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Udzielane świadczenia
      Karta Dużej Rodziny
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Akty prawne
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      O nas w prasie
      Zespół Interdyscyplinarny
      DDPS w Rawiczu
      ŚDS w Rawiczu
      Projekty i dofinsnaowania
      Centrum Wolontariatu
      Przetargi i zapytania ofertowe
      Plan zamówień publicznych
      Praca w MGOPS
      Rejony socjalne
      Kontakt

Obsługa osób głuchoniemych i niedosłyszących
Obsługa osób głuchoniemych
i niedosłyszących

Styczeń 2018












  Polecane strony www

Teleadresowe bazy danych ponad 145.000 organizacji i instytucji, m.in. działających na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, uzależnionych, realizujących zadania pomocy społecznej oraz zadania z zakresu oświaty i wychowania.


http://www.bazy.ngo.pl



Urząd Miejski Gminy Rawicz


http://www.rawicz.pl



Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu


http://pup-rawicz.prv.pl



Starostwo Powiatowe w Rawiczu


http://www.powiatrawicki.home.pl



Urząd Skarbowy w Rawiczu


http://www.usrawicz.pl



Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu


http://www.pcpr.powiatrawicki.pl



Wielkopolski Urząd Wojewódzki


http://www.poznan.uw.gov.pl



Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego


http://www.umww.pl



Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej


http://www.mpips.gov.pl



ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych


http://e-inspektorat.zus.pl



KRUS - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego


http://www.krus.gov.pl



Zielona Linia - serwis m.in. dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Oferty pracy, pomoc.


http://zielonalinia.gov.pl



Serwis Urzędów Pracy - m.in. oferty pracy urzędów pracy


http://www.psz.praca.gov.pl



Wyszukiwarka ofert pracy


http://www.careerjet.pl



Strona Sejmowa


http://www.sejm.gov.pl



Urząd Zamówień Publicznych


http://www.uzp.gov.pl



Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie


http://niebieskalinia.info



Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy


http://www.niebieskalinia.org



Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego


http://www.niebieskalinia.pl



Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi


http://www.kcik.pl



Strona kampanii WYHAMUJ W PORĘ


http://www.wyhamujwpore.pl



Strona kampanii CIĄŻA BEZ ALKOHOLU


http://www.ciazabezalkoholu.pl



Strona programu DOBRY RODZIC


http://www.dobryrodzic.pl



Strona programu PAJACYK - programu dożywiania dzieci w szkołach, który prowadzi Polska Akcja Humanitarna


http://www.pajacyk.pl



Strona zawierająca informacje dotyczące telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111


http://www.116111.pl



Serwis Komorników - m.in. Adresy, telefony do komorników w Polsce


http://www.komornik.pl



Akty prawne - strona sejmowa - teksty ujednolicone


http://isap.sejm.gov.pl



Akty prawne - udostępniane przez MAiC - teksty pierwotne


http://dziennikustaw.gov.pl



Akty prawne - Infor - teksty pierwotne


http://www.infor.pl/dziennik-ustaw.html



Akty prawne - Lex.pl - teksty pierwotne


http://www.prawo.lex.pl



Portal organizacji pozarządowych


http://www.pomocspoleczna.ngo.pl



Stowarzyszenie Na Rzecz Niepełnosprawnych


http://www.spes.org.pl



Strona poświęcona ośrodkom pomocy społecznej


http://www.ops.pl



Strona poświęcona problemowi narkomanii


http://www.narkomania.org.pl



PKT.PL - ogromna baza teleadresowa firm i instytucji w całej Polsce


http://www.pkt.pl


projekt postaw na tak

projekt postaw na tak

rodzina 500+

Get Adobe Flash player











 
   


   
 

 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, ul. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz, tel. (65)545-40-37

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji